Ілюстрація. Цифрове мистецтво. Сучасна реклама та фірмовий стиль: напрямки, стилі, тренди.План вивчення теми


1. Переглянути навчальну презентацію (відкрити та/або завантажити презентацію)
2. Виконати практичне завдання (див. останній слайд презентації)
3. Опрацювати опорний конспект на цій веб-сторінці
4. Виконати тест

  Опорний конспект з теми уроку  ІЛЮСТРАЦІЯ

  Ілюстрація – зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.

  До винаходу книгодрукування рукописні книги ілюструвалися художниками вручну. 

  Перша техніка ілюстрацій, що з'явилася після винаходу книгодрукування, був дереворит (ксилографія). 
  У 16–17 століттях були розроблені методи гравюр і офортів. 
  У 18 столітті з'явилася літографія, значно підвищивши якість зображень.

  Окремі різновиди ілюстрацій:  КНИЖКОВА ІЛЮСТРАЦІЯ

  Книжкова ілюстрація — елемент книжки, що або пояснює текст наочними образами, або активно тлумачить текст, даючи можливість читачеві по-новому зрозуміти і відчути цінність літературного змісту і форми.

  Ілюстрації допомагають зорієнтуватись у змісті книжки, спонукають її прочитати та допомагають засвоїти зміст тексту.

  Часто ілюстрації створюються у співдружності письменника і художника. Для ілюстрації обираються епізоди, що найповніше розкривають зміст тексту або окремих фрагментів літературного твору.


       
   

  ІНФОГРАФІКА

  Це спосіб представлення різної інформації у візуальному вигляді, який ідеально підходить для зведення різних даних у єдине ціле з метою спрощення їхнього сприйняття для кінцевого користувача.

  Це візуально привабливий засіб комунікації. Як показує досвід компаній, які активно її використовують, такими матеріалами набагато частіше діляться в соціальних мережах порівняно з іншими типами контенту. Згідно з даними Google Trends, інтерес до такого формату подачі інформації різко зріс в останні роки.

  Інфографіка – ефективний спосіб об’єднати в єдине ціле текст, зображення й елементи дизайну для демонстрації складних даних у форматі послідовної історії.  ЦИФРОВЕ МИСТЕЦТВО

  Цифрове мистецтво  діджітальне мистецтво (англ. Digital art) – напрям в медіамистецтві, заснований на використанні інформаційних (комп'ютерних) технологій, результатом якої є художні твори в цифровій формі.

  Цифрове мистецтво існує одночасно в області мистецтва і в області технології. Відповідно, і мова понять, якими оперує цей вид мистецтва, ділиться на дві групи. Першу можна позначити як художню, її термінологія прийшла з галузі образотворчого мистецтва. Це такі поняття, як стиль, простір, середа, композиція, пропорції, пластика, ритм, колір, світло, контраст, нюанс, фактура...  РЕКЛАМА

  Слово «реклама» походить від латинського reclamare – вик­рикувати.

  Під рекламою розуміють наступне:

  • популяризація товарів, видовищ, послуг і т. ін. з метою привернути увагу покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо;
  • поширення інформації про когось (щось) для створення популярності;
  • візуальна та інша медіа-продукція (плакати, оголошення, відеокліпи), що використовуються як засіб привертання уваги потенційних споживачів.

  З історії реклами...

  Рекламна діяльність зародилася ще на світанку цивілізації, пе­режила різні етапи еволюції разом з еволюцією людини, її потреб і культурного розвитку.


  Інститут глашатаїв був зафіксований на державному рівні дуже давно. Посада глашатая згадується ще в XIV ст. до Різдва Христового.
  Глашатаї використовувалися для повсякденного інформування жителів стародавніх міст. Вони повідомляли населенню найрізно­манітнішу інформацію: про вшанування уславлених полководців, про прибуття в місто чужоземних послів, про чергову роздачу хліба або грандіозну циркову виставу, про виклик громадян у суд, про ви­несення вироків і виконання страт тощо.

  Навіть у ті часи велике значення мали окремі елементи процесу рекламування: смислове навантаження закликів і вигуків, їх лексич­не значення, інтонування, тембр голосу, мелодика звуку, а також зо­внішній вигляд (одяг, зачіска, міміка, жести, набір предметів, якими вони користувалися, намагаючись привернути до себе увагу).

  Один з найдавніших ре­кламних текстів – викарбуваний на камені напис,
  знайдений на руїнах Мемфіса:
  «Я, Ріно з острова Крит, з ласки богів тлумачу сновидіння».

  Реклама завжди звертається до людини, реклама впливає на її свідомість, на прийняття того або іншого рішення, тому без знання психології людини реклама не може бути ефективною.

  Реклама буває:
  • масова (газети і журнали), радіо та ТБ, площини (бігборди); 
  • адресна (поштова розсилка, e-mail, тату);
  • інтерактивна (кіоск, веб-сайт);
  • нетрадиційна (тату, рекламні повітряні кулі, візки з товаром);
  • нетоварна (соціальна, пропагандистська).
  * Нетоварна реклама пропагує які-небудь ідеї та цілі, та аж ніяк не конкретний товар. Наприклад, нафтова компанія оголошує про свою здатність бурити нафтові свердловини без забруднення навколишнього середовища. До нетоварної відноситься також некомерційна реклама, спрямована на зміну поведінкової моделі (боротьба зі СНІДом, наркотиками) і популяризацію соціальних проблем, пропаганду здорового способу життя тощо).

  Реклама на вулицях сучасних міст
  阪市 (Осака)
  New York City

  ФІРМОВИЙ СТИЛЬ

  Фірмовий стиль - це сукупність прийомів (графічних, колірних, пластичних, акустичних, відео), яке забезпечує єдиний стиль та образ для всіх виробів фірми і заходів, він покращує можливість запам'ятовувати, сприймати покупцями, партнерами, іншими незалежними спостерігачами не тільки товари фірми, але і всю її діяльність і відрізняти від конкурентних фірм.

  Фірмовий стиль - це частина образу компанії, що необхідна для виділення фірми та її продукції серед різноманіття інших. Це засіб формування іміджу фірми та її корпоративної культури. По фірмовому стилю завжди можна визначити, які люди працюють в компанії, наскільки фірма поважна і навіть чого від неї можна очікувати.


  Дотримання компанією фірмового стилю позитивно позначається на довірі споживача, тому що вважається, що це показник організованості і порядку, як у виробництві, так і в будь-якому іншому напрямку діяльності.


  В якості об'єктів фірмового стилю можуть виступати:

  Разом із перерахованими об'єктами фірмового стилю можуть бути й інші.
  Найчастіше вони визначаються в так званому стандарті фірмового стилю. 
  Такий стандарт є обов'язковим для виконання всіма працівниками, що мають безпосереднє відношення до створення і формування фірмового стилю.

  Основними елементами фірмового стилю є:  Товарний знак і торгова марка.

  Основна роль у формуванні фірмового стилю належить товарному знаку. Він визначає відношення споживачів до товару. При цьому наявність фірмового стилю підсилює можливості товару бути впізнаним, деколи дозволяє відрізнити справжній товар від підробки.


  Логотипом є спеціально розроблене, оригінальне зображення повного або скороченого найменування фірми (можливо також одного товару або групи товарів).


                     

        

  Слоган. 
  Разом із товарним знаком і логотипом елементом фірмового стилю може бути і слоган. Слоган - це девіз фірми. Він може бути зареєстрований як власність фірми, і як товарний знак. Як приклад слоганів можна привести девізи:
  • Philips - "Змінимо життя на краще;
  • Tefal - "Ти завжди думаєш про нас".
   Фірмовий блок. 
   Зазвичай товарний знак, логотип і інші написи об'єднуються в графічну композицію, яка називається фірмовим блоком. Серед інших написів можуть бути поштові і банківські реквізити фірми, різні написи пояснень і різні графічні декоративні елементи. Наявність перерахованих складових фірмового блоку не є обов'язковою. У фірмовий блок може входити тільки частина з них.


   Фірмовий колір. 
   Разом з графічними символами для позначення різних товарних груп або підрозділів фірми може використовуватися фірмова колірна гамма. При цьому застосування різних кольорів полегшує сприйняття інформації, підсилює емоційну дію на покупців і споживачів товарів. Класичними прикладами ототожнення кольору і фірми можуть служити:
   • білий і чорний колір - фірма Adidas;
   • червоний і жовтий колір - фірма McDonald's...
   Приклад зміни фірмового кольору Apple

   Фірмовий комплект шрифтів. 
   Як і колірна гамма, важливе значення для формування фірмового стилю має використання спеціального комплекту шрифтів. Такі шрифти застосовуються для зображення товарного знаку та інших фірмових найменувань, а також окремих композицій, що визначають або підкреслюють достовірність товарів, що запропоновано.

   Як фірмові константи зазвичай виступають схеми верстки, розміри рекламних оголошень, різні емблеми фірми, представлення ілюстрацій та інші елементи, яких строго дотримується фірма.

   Таким чином фірмовий стиль є своєрідною формою комунікації, за допомогою якої фірма впливає на покупців. Споживач, який хоч би раз придбав товари (послуги) фірми і отримав позитивні емоції від їх споживання, побачивши її фірмові атрибути, захоче зробити повторні покупки.
   Разом із тим багато фахівців в області фірмового стилю вважають, що він є складовою частиною брендингу фірми.